ptero- značenje

ptero- (grč.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na krila, letenje.