psihotehnika značenje

psihotehnika (grč.), grana psihologije (→ Münsterberg, Hugo) koja primjenjuje psihologijska načela i metode za rješavanje praktičnoga života, npr. za utvrđivanje radnih sposobnosti pri izboru zvanja, organiziranje rada (noviji nazivi → industrijska psihologija i ergonomija).