psihokineza značenje

psihokineza (grč.). 1. »Seljenje dušâ«, tj. vjerovanje da se nakon smrti ljudska duša naseli u drugom biću. 2. Pomicanje predmeta i sl. bez dodira; usp. telekineza.