psihijatrija značenje

psihijatrija (grč.), znanost o duševnim bolestima, njihovu sprječavanju i liječenju; kao samostalna grana medicine razvija se od poč. 19. st.