Prud’hon značenje

Prud’hon, Pierre-Paul (1758–1823), franc. slikar; preteča romantizma; autor poetiziranih alegorija, mitoloških prikaza i portreta. Otmica Psihe; Venera i Adonis.