pršinac značenje

pršinac ili tuf, vulkanski pepeo slijepljen u čvrst kamen; koristi se kao građevni materijal.