Providence značenje

Providence, luka, gl. i najveći grad sav. države Rhode island, SAD; 175 901 st. Sveučilište U prošlosti proizvodnja srebrnih predmeta i nakita. Tekst. i metalna ind., rafinerija nafte.