prostor značenje

prostor, mat 1. sveukupnost točaka određenih s pomoću triju koordinata (dužina, širina, visina), kojih se međusobni položaj određuje pojmom udaljenosti; 2. apstraktni p., sveukupnost svih elemenata kojima je određena njihova okolina (topološki p.), ili međusobna udaljenost (metrički p.).