proprijetet značenje

proprijetet (lat. preko njem.), vlasništvo; imanje, dobro; svojstvo, osobina, odlika.