promjenljive zvijezde značenje

promjenljive zvijezde, zvijezde koje periodično ili nepravilno mijenjaju neka bitna fizikalna svojstva (sjaj, temperaturu, spektralnu klasu, radijus). U širem smislu toj skupini pripadaju i pomrčinske dvojne zvijezde. Više od 90% p. z. jesu divovi i superdivovi.