promet. značenje

promet. 1. Gospodarstvena djelatnost koja se bavi prijenosom materijalnih dobara, prijevozom ljudi i prijenosom vijesti. Dijeli se na: teretni, putnički i poštanski, zatim na kopneni, vodeni i zračni te na unutrašnji i međunarodni. 2. Protok (deviza, turista i dr.).