prolongacija značenje

prolongacija (lat.), produžetak trajanja pravnih odnosa nakon predviđenoga roka; odgoda plaćanja.