programski jezik značenje

programski jezik, inf umjetni jezik kojim su pisani programi za rad na elektroničkom računalu, sa strogo određenim leksikom, sintaksom i shematikom. Niži programski jezici slični su strojnom jeziku a viši prirodnim jezicima; primjenljivi su na različitim tipovima računala. Neki p. j.: Algol, Cobol, Fortran, Pascal.