programska podrška značenje

programska podrška ili softver (engl. software), programi koji omogućavaju rad elektroničkoga računala.