profilaksa značenje

profilaksa (grč.), skup zaštitnih mjera za sprječavanje neke opasnosti, posebno bolesti (medicinska p.).