profan značenje

profan (lat.), neposvećen, svjetovni, koji ne pripada nekom užem (religioznom, crkvenom) krugu; neupućen, nevješt, neuk u nekom području; običan, vulgaran, prost.