procesno pravo značenje

procesno pravo. skup pravnih pravila kojima se uređuje struktura procesnoga (parničnoga) postupka, položaj procesnih subjekata, njihove aktivnosti i uzajamni odnosi u sporu. Razlikuje se parnično i izvanparnično procesno pravo.