priziv značenje

priziv, žalba, redovan pravni lijek protiv pravorijeka (presude) prvoga stupnja u sudskom postupku; u našem zakonodavstvu to je žalba na pravorijek.