primijenjena psihologija značenje

primijenjena psihologija, skup psihologijskih disciplina koje svoje spoznaje i metode primjenjuju pri istraživanju i rješavanju praktičnih problema u ljudskom ponašanju i djelovanju (klinička, forenzička, pedagoška, ekološka psihologija i dr.).