primarne funkcije značenje

primarne funkcije, u funkcionalnoj sintaksi, funkcije onih monema (skupine monema, sintagme) koji se izravno odnose na predikat, tj. tvore rečenicu.