prijedlog značenje

prijedlog, lingv nepromjenljiva vrsta riječi koja element (imenicu) pred koji se stavlja (»predlaže«) dovodi u određeni odnos (mjesni, vremenski, uzročni, načinski itd.) prema ostalim elementima u rečenici; povezuje značenje dviju ili više riječi u novo pojmovno jedinstvo; postoje jednostavni p. (iz, za, od) i složeni (uoči, povrh, nasuprot). U flektivnim jezicima s deklinacijom prijedlozi obično zahtijevaju da riječ (skup riječi) na koju se odnose bude u određenom padežu. sin prepozicija.