Prijatelj značenje

Prijatelj, Kruno (1922–98), hrv. povjesničar umjetnosti; proučavao umjetnost u Dalmaciji, os. renesansu i barok: Umjetnost 17. i 18. st. u Dalmaciji; Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. st.; Splitska katedrala. Autor je monografija o hrv. umjetnicima (A. Medulić, F. Benković, I. Duknović) i studija o djelima stranih majstora.