prigušivanje značenje

prigušivanje (atenuacija), slabljenje svojstava neke fiz. pojave (npr. jakosti zvuka, svjetlosti, napona, struje signala) prolaskom kroz neko sredstvo ili uređaje; izražava se u brojčanim jedinicama (npr. decibel).