preživači značenje

preživači (Ruminantia), podred sisavaca iz reda kopitara parnoprstaša; želudac pregrađen u tri ili četiri odjeljka: burag, kapuru, knjižavce i sirište; podredovi: deve, patuljasti moškavci i pravi preživači.