preživači, pravi značenje

preživači, pravi (Pecora), podred preživača s trajnim rogovima ili rogovljem; sposobni asimilirati biljnu celulozu s pomoću simbiotskih trepetljikaša u buragu; neke su vrste najkorisnije domaće životinje; por.: jeleni, žirafe, šupljorošci.