presuda značenje

presuda, odluka kojom se dovršava sudski postupak i konačno rješava o zahtjevu tužitelja; sastoji se od uvodnoga dijela (glava), izreke (dispozitiv) koja sadrži samu odluku o predmetu i obrazloženja odluke.