prerađivačka industrija značenje

prerađivačka industrija, preradba, doradba i obradba sirovina i poluproizvoda proizvedenih u ekstraktivnim djelatnostima. U p. i. spadaju kovinska, kem., tekst., prehr., građev., drvna i neke druge industrije.