prekluzija značenje

prekluzija (lat.: uklanjanje), posebnim propisom utvrđeno gubljenje nekoga prava istekom strogih zakonskih rokova; nastupa ako unutar roka nije poduzeta radnja kojom bi se samo pravo očuvalo.