prekambrij značenje

prekambrij (lat.), prvi odjeljak (era) u geol. razvoju Zemlje; trajao o. 4 mlrd. godina. Dijeli se na arhaik (arheozoik) i proterozoik (algonkij).