preispisivanje značenje

preispisivanje, u generativnoj gramatici, postupanje po pravilima koja upućuju da se u jezičnom opisu jedan sastojak zamijeni (predoči) drugim(a), npr. GS → A + G (tj. glagolsku sintagmu preispiši kao svezu adverba i glagola, tj. glagolska sintagma sastoji se od priloga i glagola).