prefonologizacija značenje

prefonologizacija (refonologizacija), pretvaranje neke fonološke opozicije u neku drugu opoziciju koja s cjelinom sustava tvori drukčije odnose (npr. promjena franc. apikalnoga vibranta r u uvularni frikativ ʀ).