preferencija (lat.), davanje prednosti, ili prvenstva, iskazivanje sklonosti; preferencijalni tretman, povlašteni postupak (u međunar. odnosima); preferirati, više voljeti.

Spominje se u člancima

preferencijal

Širi kontekst

Dravić , Ružička , ekspresionizam , romanika

Pretraživanje

Kontakt | Privatnost