predznak. značenje

predznak. 1. mat → plus (pozitivni p.) i → minus (negativni p.). 2. glazb grafički znak ispred nota kojim se označuju kromatske promjene tonova. Povisilica (#) povisuje ton za kromatski polustupanj, snizilica () snizuje ton za kromatski polustupanj, a razrješnica (ili povratilica) (&) ukida sve druge predznake. Upotrebljavaju se i dvostruka povisilica (x) i dvostruka snizilica (). Predznaci mijenjaju i naziv tona. Tonovi s povisilicom dobivaju nastavak -is (cis, gis), a sa snizilicom -es (ces, ges). Predznaci uz ključ na početku crtovlja pokazuju predznake tonaliteta skladbe (npr. 3 povisilice označuju A-dur, odn. fis-mol).