predmetna teorija značenje

predmetna teorija, spoznajnoteorijski smjer u filozofiji koji drži da je spoznajni predmet sve ono na što je naša svijest intencionalno usmjerena.