predikat značenje

predikat (lat.), lingv dio rečenice korelativan subjektu, tj. onaj koji nešto tvrdi, poriče, pita itd. o svojstvima subjekta, njegovu djelovanju, stanju, odnosima i sl.; glagolski p. načinjen je od samoga glagola; imenski p. načinjen je od neke imenske riječi, obično povezane sa subjektom pomoćnim glagolom, tzv. sponom ili kopulom (u nekim jezicima spona ili kopula izostaje); prirok. U logici sastojak suda.