pravni lijekovi značenje

pravni lijekovi, parnične radnje stranaka i drugih ovlaštenih osoba s pomoću kojih se od mjerodavnoga suda zahtijeva preispitivanje sudske odluke, njezino ukidanje, odnosno nadomještanje novom. P. l. mogu biti redovni (protiv nepravomoćnih odluka – žalba, revizija, prigovor) i izvanredni (protiv pravomoćnih odluka – ponavljanje postupka, zahtjev za zaštitu zakonitosti, tužba za poništaj presude izabranoga suda).