pravna osoba značenje

pravna osoba (juridička osoba), kolektiv fizičkih osoba ili ustanova sa samostalnom imovinom kojima je pravni poredak priznao pravnu i poslovnu sposobnost.