pramen pravaca značenje

pramen pravaca, skup svih pravaca koji leže u nekoj ravnini i sijeku se u jednoj točki (vrhu pramena).