Pozzo značenje

Pozzo, Andrea (1642–1709), tal. slikar i graditelj; majstor baroknoga iluzionizma. Freske u crkvi San Ignazio u Rimu; projekt isusovačke crkve u Dubrovniku. Napisao raspravu o perspektivi (1693).