pozitivno pravo značenje

pozitivno pravo, važeće pravo; skup pravnih pravila (normi) koja su u danom trenutku na snazi.