pozitivizam značenje

pozitivizam (lat.), postupak, znanost i filozofija koje se zadovoljavaju utvrđivanjem činjeničnoga otklanjajući svaku metafiziku. Izraz potječe od A. Comtea.