Požar značenje

Požar, Hrvoje (1916–91), hrv. energetičar; sveuč. prof., akademik, gl. tajnik JAZU (Hazu) od 1978; gl. urednik Tehničke enciklopedije. Osnove energetike (I–III); Visokonaponska rasklopna postrojenja; Izvori energije; Leistung und Energie in Verbundsystem.