Pozaić značenje

Pozaić, Valentin (1945), hrv. biskup; sveuč. prof. moralne teologije i kršć. etike; utemeljitelj Centra za bioetiku (1986). Pomoćnim zagrebačkim biskupom imenovan 2005. život dostojan života; Čuvari života.