Pottier značenje

Pottier, Eugène (1816–87), franc. radnik i sudionik Pariške komune; autor mnogih revoluc. pjesama, pisac teksta Internacionale.