potrošačko društvo značenje

potrošačko društvo, društvo pretjerane, neumjerene potrošnje; naziv koji se katkad upotrebljava za kapitalističko društvo, koje zbog svojih strukturalnih neusklađenosti izaziva poremećaje u odnosima potrošnje; ne podmiruje sve bitne potrebe pojedinaca i cjeline, a izaziva prekomjernu potrošnju za život nebitnih dobara i usluga.