potpuri značenje

potpuri (franc. pot-pourri: umak od više vrsta mesa; preko njem.), glazb djelo sastavljeno od niza glavnih tema poznatih skladbi (opera, šansona, nar. pjesama, plesova), najčešće obrađenih za glasovir, ansambl glazbala ili orkestar.