Potiorek značenje

Potiorek, Oskar (1853–1933), austrougarski general-pukovnik; zemaljski poglavar Bosne i Hercegovine (1911); 1914. zapovjednik austroug. vojske poražene u cerskoj i kolubarskoj bitci u I. svj. ratu, pa je zato smijenjen.