potencijal značenje

potencijal (lat.). 1. Ukupnost snage, moći, mogućnosti (npr. intelektualni p., oružani p. i dr.). 2. fiz omjer između potencijalne energije tijela u fizikalnom polju i neke karakteristične veličine; npr. el. p. jest omjer između potencijalne energije u nekoj točki el. polja i el. naboja; SI jedinica el. p. jest → volt.