Portland značenje

Portland, grad i luka na rijeci Willamette, sav. država Oregon, Z SAD; 529 121 st. Gradom proglašen 1851. Sveučilišta. Brodogradnja; metalurgija (aluminij); elektronička, metaloprerađivačka, drvna, prehr. i tekst. ind.