Porta značenje

Porta (Visoka porta), diplomatski naziv za tur. carsku vladu; također zgrada u kojoj su smješteni državni uredi.